Morpheus

Morpheus (Μορφεύς), in hellenistische en romeinse poëzie de verpersoonlijking van de droom, zoon van Hypnos. M. kan zich tijdens de slaap in allerlei gestalten aan de mensen vertonen. Zijn naam is waarschijnlijk afgeleid van μοργή, 'gestalte'.

Lit. Ovidius, Metamorfosen 11, 633-671. R. Hanslik (PRE 16, 313).


mythen