Peitho

Peitho (Πειθώ), griekse godin, personificatie van de overreding, in het bijzonder in de erotische sfeer. In de literatuur en in de beeldende kunsten treedt P. dikwijls op onder het gevolg van Aphrodite, die op sommige plaatsen zelf de cultustitel P. voerde, maar ook, sinds de 5e eeuw vC, als verpersoonlijking van de overredingskracht der retorica, die immers de πειθοῦς δημιουργός, 'deskundige bewerkster van overreding', heette.

Lit. P. Weizsäcker (Roscher 3, 1795-1813). Voigt (PRE 19, 194-217). [Nuchelmans]


mythen