Salmoneus

Salmoneus (Σαλμωνεύς), legendarische zoon van Aeolus en Enarete, koning van Elis. Hij wilde zich in de plaats stellen van Zeus en liet zich offers brengen; hij bootste donder en bliksem na door op trommels te slaan en met fakkels te slingeren. Daarom werd hij door Zeus met een bliksemstraal gedood. Naar alle waarschijnlijkheid verwijst dit verhaal naar het gebruik om bij langdurige droogte een onweer te imiteren teneinde regen te krijgen; een afbeelding van S. treffen we aan op een roodfigurige krater die zich te Chicago bevindt.

Lit. J. Illberg (Roscher 4, 290-294). [Schouten]


mythen