Sinon

Sinon (Σίνων, legendarische Griek uit de trojaanse sagenkring, neef van Odysseus. Bij Homerus komt hij niet voor. Vermoedelijk trad hij het eerst op in een van de cyclische epen (Ἰλίου πέρσις?) S. speelde een rol bij de verovering van Troje, als een door de Grieken na hun vertrek naar Tenedus in de buurt van Troje achtergelaten spion, die hun een vuursignaal zou geven als ze terug konden komen. In latere versies - waarvan die bij Vergilius (Aeneis 2,57-330) de bekendste is - liet hij zich op listige wijze door de Trojanen gevangen nemen, vertelde dezen een verzonnen verhaal over het houten paard en wist hen ertoe te bewegen het bouwsel binnen de muren te slepen. Vervolgens liet hij 's nachts de soldaten die erin verborgen waren eruit en nam hij deel aan de verwoesting van Troje.

Lit. O.Immisch (Roscher 4, 935-946). Zwicker (PRE 3A, 248-252).


mythen