Syrinx

Syrinx PanSyrinx (Σῦριγξ), arcadische nimf, geliefde van de god Pan. Deze achtervolgde en belaagde haar, maar S. werd op haar bede door de waternimfen op de oever van de Ladon in riet veranderd. Toen de teleurgestelde god de wind door het riet hoorde spelen, zou hij op het idee gekomen zijn uit stukjes riet van afnemende lengte een fluit te vervaardigen, die hij ter herinnering aan zijn geliefde s. noemde.

Lit. Ovidius, Metamorfosen 1, 689-712. - H. Osten (Roscher 4, 1642-644). S. Eitrem (PRE 4A, 1777v).


mythen