Tecmessa

Tecmessa (Τέκμησσα), slavin en bijzit van Ajax. In de tragedie Aias van Sophocles is Tecmessa zijn vrouw. Op de vaas staat Tecmessa met de dode Ajax afgebeeld (Paul Getty Museum).


mythen