Tennes

Tennes (Τέννης) of Tenes, eponieme heros van het eilandje Tenedus, waar hij goddelijke verering genoot. T. zou een zoon zijn geweest van koning Cycnus van Colonae (op het vasteland van de Aeolis) en Proclea, of van Apollo en Proclea. Volgens de sage wees hij de liefde van zijn stiefmoeder Phylonome af, waarna deze T. bij Cycnus belasterde (Potifar-motief); Cycnus liet T. in een kist in zee werpen, maar Poseidon redde de jongeman en maakte em tot koning van Tenedus. Toen Cycnus zijn vergissing bemerkte, liet hij Phylonome levend begraven. Een poging van Cycnus om zich met zijn zoon te verzoenen, mislukte door toedoen van deze laatste. T. vond de dood door de hand van Achilles, toen deze een aanval op Tenedus deed tijdens de trojaanse oorlog.

Lit. O. Höfer (Roscher 5, 363-365). A. Lesky (PRE 5A, 502-506). W.R. Halliday, T. (Classical Quarterly 22, 1927, 36-44). [Nuchelmans]


mythen