Tritogeneia

Tritogeneia (Τριτογένεια), oud - reeds in de Ilias voorkomend - en duister epitheton van de godin Athene, waaraan al in de oudheid diverse uiteenlopende betekenissen werden gehecht, zoals 'bij de eek Triton geborene', 'uit het hoofd (τριτώ) geborene', 'als derde kind geborene (na Apollo en Artemis)' en andere.

Lit. E. Fehrle (Roscher 5, 1146-1150). [Nuchelmans]


mythen