Anath

Anath (hebreeuws 'ănāt), west-semitische godin, die een rol speelt in de mythologische teksten van Ugarit (zie ANET 129-142: Poems about Baal and Anath). Daarin komt zij op voor de belangen van haar broeder Baäl; als Isjtar beweende zij zijn dood. In de Keretlegende worden haar schoonheid (A, 146) en maagdelijke borsten (B, 28) geroemd; ook wordt zij vaak genoemd in het verhaal van Aqhat (ANET 149b-155). Op een tweetalige tekst uit de 4e eeuw vC, die op Cyprus gevonden werd, wordt zij gelijkgesteld met Athene. Ook zij nam de gestalte van een vogel aan. Als vrouw is zij afgebeeld in ANEP nr. 473 (egyptisch). Uit plaatsnamen als Anathoth blijkt, dat zij in Palestina in hoog aanzien stond. Ook op de papyri van Elefantine wordt zij vermeld; zij werd dan ook in Egypte vereerd (ANET 16; 249v): een van de paarden van Seti 1 heette: A. is tevreden (ANEP nr. 328; ANET 254). De vader of moeder van Samgar draagt dezelfde naam (Ri 3, 31, 5, 6). [Beek]


Lijst van Goden