Anath-Bethel

Anath-Bethel (aramees 'ntbtl) is een naam, die voorkomt in de papyri van Elefantine, waaronder de fragmenten van een lijst met namen van offeraars (ANET 491a). Deze lijst is aanleiding geworden tot de veronderstelling, dat in Elefantine door de daar gevestigde joodse kolonie behalve Jahwe nog andere goden en godinnen vereerd werden. Behalve de naam A. komt ook nog de vermelding voor van Asjam-Bethel ('smbtl). Men heeft de namen ook anders verklaard en wel respectievelijk als 'kleinvee' en 'schuld' met betrekking tot het huis Gods.


Lit. B. D. Eerdmans, De godsdienst van Israël II (Huis ter Heide 1930) 120v. [Beek]


Lijst van Goden