Igigu

Igigu, in de babylonische theologie en literatuur gebruikelijke naam voor een groep goden, doorgaans naast of samen met Anunnakū gebruikt als aanduiding van de totaliteit der goden. Toch zijn I. en A. niet identiek. De I. komen niet vóór het 2e millennium vC voor; de sumerische overlevering kent alleen de A. als aanduiding van de goden van een lokaal pantheon of van het zich aftekenende rijkspantheon. Later wordt A. speciaal ook gebruikt als aanduiding van de goden van de onderwereld, I. nooit. Volgens het begin van het Atrachasis-epos lieten de 'grote goden, de A.' vóór de schepping van de mens corveewerk verrichten door de I., die hiertegen met succes in opstand komen; verderop in het epos is echter in één adem van 'de grote A.' en 'de grote I.' sprake. Lambert spreekt in dit verband van de I. als van 'junior gods'. Suggesties van Von Soden om in de I. de niet-sumerische, kosmische of amoritische goden te zien en om hun aantal te stellen op 7-10 zijn moeilijk bewijsbaar. Jongere gegevens over honderdtallen I. en A., o.a. in Enuma Elis, helpen weinig verder.


Lit. W. von Soden, Babylonische Göttergruppen: Igigu und Anunnaku, (Compte Rendu 11e Rencontre Ass. Intern. Leiden 1964, 102v). A. Falkenstein, Die Anunna in der sumerischen Überlieferung (Assyr. Stud. 16, 1965, 127v); B. Kienast, Igigu und Anunnaku nach den akkadischen Quellen (ib. 141v). W. G. Lambert, Atrachasis (Oxford 1969), 8v; 146v. [Veenhof]


Lijst van Goden