Papsukkal

Papsukkal, babylonische god, 'vizier der grote goden' genoemd, bekend geworden omdat men de in de fundamenten van tempels aangebrachte apotropaeische terracotta beeldjes met hem identificeerde. Deze 10 tot 20 cm hoge beeldjes, een met een mantel beklede, gebaarde en met hoornmuts getooide figuur voorstellend, die in zijn rechterhand een knots draagt, blijken op grond van een in 1973 gepubliceerd ritueel de god Nirfsubur of Ilabrat voor te stellen, die in godenlijsten een enkele keer met P. gelijkgesteld wordt. De figuurtjes, die via een inscriptie op hun rug getypeerd worden als 'de leider, die alle stormen bedwingt', zijn vooral in de fundamenten van nieuw-babylonische tempels aangetroffen, speciaal midden onder het podium, waarop het godenbeeld troonde.


Lit. G. Martiny, Das stabhaltende Tonmännchen in den Ziegelkapseln babylonischer Tempeln (Jahrbuch für kleinasiatische Forschung 3, 1953, 235-243). R. S. Ellis, 'Papsukkal' Figures beneath the Daises of Mesopotamian Temples (RA 61, 1967, 51-61). R. Borger, Tonmännchen und Puppen (BiOr 30, 1973, 176-183). [Veenhof]


Lijst van Goden