Pazuzu

Pazuzu, babylonische demon, vooral bekend uit het 1e millennium vC, afgebeeld als een menselijke figuur met een monsterachtige kop, vleugels en klauwen. Een standaardtekst, aangetroffen op dergelijke beeldjes, op beschreven P.-koppen van terracotta, en als onderdeel van bezweringsreeksen, typeert hem als: 'P., zoon van Hanbu, koning der lilû-demonen'. De rest van de tekst zinspeelt vermoedelijk op een nog onbekende mythe, volgens welke P. (oorspronkelijk misschien een historische figuur) de bergen beklimt, tegen de gevaarlijke winden optrekt en hun vleugels breekt. Hij vervult in de magie vooral een apotropaeïsche rol, daar hij ter afwering van andere demonen gebruikt wordt. Of hij de mens ook bedreigt is niet duidelijk.


Lit. H. W. F. Saggs (AfO 19, 1959-1960, 123-126). E. KlengelBrandt, P.-Köpfe aus Babylon (Forschungen und Berichte, Staatliche Museen zu Berlin 12, 1970, 37-40). W. G. Lambert, Inscribed P.-Heads from Babylon (ib. 41-48). Sourees Orientales 8. Génies, Anges et Démons (Paris 1971) 96v. [Veenhof]


Lijst van Goden