Vorige Kaart van Rome Rome Volgende

De boog van Dolabella
De boog van Dolabella is een boog van travertijn, die een aquaduct uit de 1e eeuw nC ondersteunde (aftakking van de Aqua Claudia). Hij was daarvoor de Porta Caelimontana, een onderdeel van de muur van Servius; deze werd in Augustus tijd gerestaureerd door P. Cornelius Dolabella, getuige een inscriptie:
P. Cornelius P.f. Dolabella C. Iunius C.f. Silanus flamen Martial(is) co(n)s(ules) ex s(enatu) c(onsultu) faciundum curaverunt idemque probaver(unt)

Publius Cornelius Dolabella, zoon van Publius (en) Caius Iunius Silanus, zoon van Caius, flamen Martialis (=priester van Mars), consuls, hebben op grond van een senaatsbesluit (deze boog) laten maken en goedgekeurd.


Vorige Kaart van Rome Rome Volgende