Vorige Kaart van Rome Rome Volgende

De Muur van Servius

muur

De oude Romeinen zeiden dat de eerste fortificaties rond Rome gebouwd waren door Servius Tullius, de zesde koning van Rome. Deze waren in de vorm van de Servische Muur die zich uitstrekte tussen het Capitool en de Palatijn, juist buiten de rand van het Forum In de jaren 60 analyseerde een archeoloog het type steen die daarin werd gebruikt, en ontdekte dat die soort uit de Etruskische stad Veii kwam. Omdat Rome Veii pas in de 4e eeuw had veroverd, stelde deze archaeoloog dat de Wal van Servius niet kon dateren uit de tijd van de Koningen (753-510 v.C.).

Maar een Deense archeoloog, Gjerstadt, maakte een nauwkeurige studie van de wal en ontdekte dat die theorie niet klopte. Hij vond dat de Servische Muur een agger-fossa systeem was, die uit de 6e eeuw dateerde. Een agger-fossa, of wal en gracht, systeem, is een fortificatie waarin wallen zijn gemaakt tussen de heuvels, met een gracht ervoor om de muur verhogen en het belegeraars moeilijk te maken. En ofschoon Gjerstadt verkeerde data gaf voor de keramiek die hij vond, kunnen we de Servische Muur nog steeds op 530 - 500 v.C. dateren.


De muur van Servius is in de maquette van het Museo della Civiltà goed te zien in het terrein ten zuiden van de Circus Maximus; haaks op het aquaduct, de Aqua Claudia, die van oost naar west loopt, gaat deze met enkele haakse bochten naar het zuidwesten.

Vorige Kaart van Rome Rome Volgende