Velabrum

Velabrum heette in het antieke Rome de laaggelegen wijk tussen Capitool en Palatijn. Het vormde de verbinding tussen het Forum Romanum en de Tiber-oever en werd tot in de 1e eeuw nC - ondanks de cloaca maxima, die Forum en V. draineerde - dikwijls door overstromingen getroffen. Deze hielden op toen na de grote brand van juli 64 nC het niveau werd opgehoogd. Aan de Tiber-zijde liep het V. uit op het Forum Boarium; de overgang werd gemarkeerd door een tetrapylon van de god Ianus Quadrifrons, dat in zijn nog bestaande vorm uit de 4e eeuw dateert. De wijk, waardoor aan de voet van het Capitool de Vicus Iugarius liep en aan de voet van de Palatijn de Vicus Tuscus, was van oudsher een van de drukste van de stad.


Kaart