Velia

Velia, in het antieke Rome naam van de noordoostelijke uitloper van de Palatijn, in de richting van de Esquilijn. De V., waarop aan het oostelijke uiteinde van de Via Sacra de Arcus Titi en de overblijfselen van de tempel van Venus en Roma staan, is in de oudheid bij de talrijke bouwactiviteiten ter plaatse reeds grotendeels, in de 20e eeuw bij de aanleg van de Via dei Fori Imperiali vrijwel geheel afgegraven. [Nuchelmans]
Kaart