Vorige Kaart Forum Volgende

De Sacra Via

forum

verklaringAlleen de Sacra Via (en de Nova Via, die juist ten zuiden van de Domus Virginum ligt) werd een via, of weg genoemd. Elke straat werd ofwel een vicus (laan), of een clivus, (een oplopend laan). De Sacra Via, of 'Heilige Weg', was belangrijk voor de Romeinen voor vele doeleinden en bovendien dateerde die van de regering van Romulus, toen hij en de Sabijnse koning, Titus Tatius, overeen kwamen juist daar offers te brengen aan de goden. De meeste processies bij festivals, o.a. de Saturnalia en Lupercalia liepen meestal langs deze weg over het forum omhoog langs de Clivus Capitolinus naar het Capitool (Tempel van Jupiter), waar de feesten plaatsvonden.

Oorspronkelijk werd onder de Sacra Via alleen die straat verstaan aan de noordkant van het forum, maar wetenschapslui gebruiken tegenwoordig dezelfde term om de verbindingsweg met het zuiden van het forum aan te geven. Koningen en keizers voelden zich verplicht hun paleizen en huizen te bouwen op de Palatijn dichtbij deze zuidelijke Sacra Via o.a. het Huis van Augustus, de Domus Gaiana en het Gouden Huis van Nero. De Sacra Via zelf (noord en zuid) was een thuishaven voor handelaren van alle soorten, van juweliers tot geldleners, tot slagers en bakkers en makers van kandelaars. De Sacra Via werd door iedereen gebruik. Zo'n drukke straat was ongetwijfeld de perfecte plaats voor bepaalde keizers om gebouwen op te richten. Onder de gebouwen langs de Sacra Via vinden we de Tempel van Antoninus en Faustina, de Tempel van Romulus, de Basilica van Constantijn, het Vestaalse Complex en de Tempel van Venus en Roma.

foto Ook kan langs de Sacra Via, naast de Tempel van Antoninus en Faustina, de Oude Necropolis, of Sepulcretum, gevonden worden, een oude begraafplaats, al gebruikt door de voorgangers van de Romeinen, de Etrusken. Er werd op verschillende manieren begraven: sommigen werd gecremeerd, anderen begraven. We vinden dikwijls de gecremeerde resten in terracotta potten, zo ontworpen dat ze leken op de huizen van de overleden mensen, nl. de Etrusken. We zijn zo in staat veel over hun huizen te weten te komen waarvan we, omdat ze meestal van riet gemaakt werden, geen resten hebben. Deze 'huizen' waren meestal ovaal of rechthoekig, maar soms werden huizen in apsisvorm (halve boog) gevonden. Gemaakt van grote ronde blokken tufsteen, bevatten de graven het lijk (of grafurn), met een serie offers of bezittingen van de gestorven persoon tegen het hoofd gelegd, of rond het graf in het geval van een crematie. Er werd niet veel gouden of kostbare voorwerpen aangetroffen, omdat het de Romeinse gewoonte was om het lijk te begraven zonder goud, behalve wanneer het noodzakelijk geacht werd.


Vorige Kaart Forum Volgende