Antoninus Pius 138 - 161
Titus Aurelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius werd geboren op 19 september 86 te Lanuvium (bij Rome) als zoon van de uit Nemausus (Nimes) in Zuid-Gallië afkomstige oud-consul Titus Aurelius Fulvius en Arria Fadilla. Na de vroegtijdige dood van zijn vader werd hij opgevoed door zijn grootvader, een vriend van Plinius minor. Hij maakte de gebruikelijke ambtelijke carrière (consul in 120, proconsul van Asia in 135/6). Ca. 110 huwde hij Annia Galeria Faustina maior die hem 2 zoons en 2 dochters schonk, van wie alleen Faustina minor haar vader overleefde. In het voorjaar van 138 werd Antoninus om zijn voortreffelijke eigenschappen door keizer Hadrianus tot opvolger bestemd in plaats van de pas overleden Lucius Aelius Caesar, en als zoon geadopteerd, op voorwaarde dat Antoninus op zijn beurt Aelius' zoon Commodus (de latere keizer Lucius Verus) en Marcus Annius Verus (de latere keizer Marcus Aurelius) adopteerde met recht van opvolging. Reeds op 10 juli besteeg Antoninus de troon; de senaat verleende hem de titel Pius. zijn gemalin werd tot Augusta uitgeroepen. In 139 accepteerde hij ook de titel Pater Patriae.

Zijn regering gekenmerkt door een betrekkelijke vrede en een grote welvaart. Slechts aan de grenzen van het rijk moest hij vele veldtochten ondernemen: in Schotland, waar hij ca. 150 km ten noorden van de wal van Hadrianus de wal van Antoninus aanlegde, in Mauretania, Germania en Dacia, tegen de Parthen en Alanen. Ondanks zijn spaarzaamheid werd vele gebouwen voltooid: het Mausoleum van Hadrianus en op het Forum de tempel van Faustina. In 147 werd op grootse wijze het 9e eeuwfeest van Rome gevierd.

Bij zijn dood op 7 maart 161 liet Antoninus een welgevulde schatkist na. Hij werd, evenals zijn al in 141 overleden vrouw Faustina, bijgezet in het Mausoleum van Hadrianus. Antoninus werd onmiddellijk na zijn dood vergoddelijkt.


Klik op een naam voor meer informatie!


Lit. Vita Antonini Pii in de Scriptores Historiae Augustae. P. von Rohden (PRE 2, 2493-2510). B. M. Felletti Maj (EAA 1, 442-445). - G. Lacour-Gayet, Antonin le Pieux et son temps (Paris 1888). W. Hüttl, Antoninus Pius 1-2 (Praag 1933-1936; duits). P. L. Strack, Untersuchungen zur römischen Reichsprägung des zweiten Jahrhunderts 3. Die Reichsprägung zur Zeit des Antoninus Pius (Stuttgart 1937). M. Wegner, Herrscherbildnisse in Antoninischer Zeit (Berlin 1939). W .S. Hanson/G.S. Maxwell, Rome's North-West Frontier. The Antonine Wall (Edinburgh 1983). [Nuchelmans]
Keizers Rome Lijst van Namen