Faustina


Faustina, naam van twee romeinse keizerinnen:

(1) Annia Galeria Faustina Augusta ('F. maior') werd MUNT geboren in 105 nC als dochter van Marcus Annius Verus en Rupilia Faustina. Haar familie was van spaanse afkomst. Zij huwde zeer jong met Antoninus Pius, aan wie zij twee zonen en twee dochters schonk, onder wie Faustina minor; de overige kinderen stierven jong. Bij Antoninus' troonbestijging (138) ontving F. de titel Augusta. De haar verweten dubieuze levenswandel was van geen invloed op de echtelijke harmonie, die duurde tot haar dood in 141. F. werd vergoddelijkt en ontving een tempel aan de Via Sacra op het Forum Romanum. Van de talrijke afbeeldingen die van de keizerin bewaard zijn gebleven, verdienen vermelding de koppen in het Capitolijns Museum te Rome, in de Sala Rotonda van het Vaticaans Museum en in het British Museum te Londen.


Lit. P. von Rohden (PRE 6, 2312v). B. M. Felletti Maj (EAA 3, 600v). - J. Balsdon, Roman Women. Their History and Habits (London 1962). Zie voorts s.v. Antoninus Pius.


(2) Annia Galeria Faustina Augusta ('F. minor') werd ca. 130 nC geboren als dochter van Antoninus Pius en F. maior. kopNa Hadrianus' dood (138) verloofde zij zich in 139 met haar neef Marcus Aurelius, met wie zij in 145 huwde. Zij werd moeder van minstens twaalf kinderen, onder wie Commodus. Na de geboorte van haar eerste kind werd F. tot Augusta verheven. Zij vergezelde haar gemaal op veldtochten in het Donaugebied (170-174); na een zege over de Quaden ontving zij de eretitel mater castrorum. In deze jaren zou F., voor het geval dat de keizer stierf, aan de syrische legaat Avidius Cassius hand en troon in het vooruitzicht hebben gesteld. De op een vals overlijdensbericht prematuur tot keizer uitgeroepen legaat werd echter bij het toesnellen van Marcus Aurelius door zijn aanhangers verlaten en gedood (175). In hetzelfde jaar trok de keizerin mee naar Syrie en Egypte, maar op de terugreis overleed zij plotseling te Halala in Cappadocië (176), dat tot colonia werd verheven en de naam Faustinopolis ontving. Marcus Aurelius, die haar innig beminde, vergoddelijkte haar.

Op basis van de vele munten die haar beeltenis dragen heeft men de chronologie van talrijke koppen en borstbeelden die F. voorstellen - in romeinse musea alleen reeds een dozijn - vast kunnen stellen.


Lit. M. Aurelius in de Scriptores Historiae Augustae. - P. von Rohden (PRE 1, 2313v). B. Felletti Maj (EAA 3, 601-603). - A. Farquharson, Marcus Aurelius. His Life and His World² (Oxford 1952). J. Balsdon, Roman Women. Their History and Habits (London 1962). [A. J. Janssen]


Klik op een naam voor meer informatie!


Keizers Rome Lijst van Namen