Avidius


Avidius, romeinse generaal uit de 2e helft van de 2e eeuw nC. Geboren te Cyrrhus in Syrië als zoon van een hoge keizerlijke ambtenaar, koos ook Gaius A. Cassius een ambtelijke loopbaan. Tussen 161 en 163 was hij consul suffectus, in 164 nam hij deel aan de expeditie van Lucius Verus tegen de Parthen; daarbij gedroeg hij zich zo dapper dat hij door keizer Marcus Aurelius benoemd werd tot gouverneur van de provincie Syria en later van het gehele Oosten. In deze functie veroverde A. een groot deel van Mesopotamië en nam zelfs de hoofdstad der Parthen, Ctesiphon, in; in 172 bedwong hij een opstand in Egypte. In 175 liet A. zich door een vals overlijdensbericht - waarin ook 's keizers gemalin Faustina de hand gehad zou hebben - verleiden om zich tot keizer te laten uitroepen; Egypte en geheel Azië behalve Bithynia en Cappadocia steunden hem. Toen hij de ware toedracht vernam, was het te laat; drie maanden later werd hij vermoord. [Nuchelmans]


Keizers Rome Lijst van Namen