Alanen

kaartAlanen (Ἀλανοί, latijn Alani), naam van een complex van nomadenstammen dat in de eerste eeuwen van onze jaartelling het gebied tussen de Don en het Aralmeer bewoonde. We vinden de A. het eerst vermeld in de 1e eeuw nC bij Flavius Josephus. In 75 nC plunderden ze het gebied ten zuiden van de Caucasus, in de 2e en 3e eeuw de thracische provincies van het romeinse rijk. Op het eind van de 4e eeuw werden grote delen van de A. door de Hunnen uit hun woonplaatsen verdreven en trokken westwaarts; samen met de Vandalen drongen ze in het eerste decennium van de 5e eeuw Gallië, Spanje en Portugal binnen, waar ze tenslotte na zware nederlagen in de Vandalen opgingen.


Lit. B. S. Bachrach, A history of the Alans in the West (Minneapolis 1973). [Nuchelmans]


Kaart