Cursus publicus

Cursus publicus, de romeinse staatspost, in het leven geroepen door keizer Augustus. Ze diende slechts voor het vervoer van staatsstukken, niet voor particuliere correspondentie. Op de grote wegen werden postherbergen ingericht, waar de koeriers van paard c.q. wagen konden verwisselen. De snelheid waarmee de cursu publicus functioneerde bedroeg ca. 150 km per dag.


Lit. O. Seeck (PRE 4, 1846-1863). - E. Holmberg, Zur Geschichte des c.p. (Diss. Uppsala 1933). [Nuchelmans]


Register