Proquaestor

Proquaestor, bij de Romeinen ambtstitel voor de functionaris die in een romeinse provincie de functie van quaestor uitoefende zonder quaestor te zijn. De toeneming van het aantal provincies in de 3e en 2e eeuw vC maakte het onmogelijk het bestuur daarvan aan fungerende ambtenaren toe te vertrouwen. Een promagistratuur bood uitkomst: na afloop van hun ambtsperiode werd aan een quaestor door prorogatio imperii (= verlenging van de macht) het proquaestoraat verleend.


Register