Vibia


Vibia, naam van twee dochters van Lucius Vibius Sabinus en Salonia Matidia:

(1) Vibia Sabina, gemalin van keizer Hadrianus; zie Sabina.


(2) Vibia Matidia, zuster van vorige Vibia. Zij stond evenals deze hoog in aanzien aan het keizerhjke hof.


Keizers Rome Lijst van Namen