Sabina


Sabina, naam van twee romeinse keizerinnen.

munt(1) Vibia Sabina, gemalin van keizer Hadrianus. Zij was de dochter van Lucius Vibius Sabinus en Traianus' nicht Matidia de Oudere. Haar door Plotina's toedoen tot stand gekomen huwelijk met Hadrianus (100) kwam door het gedrag van de stadsprefect Gaius Septicius Clarus in opspraak. Zij bleef de keizer echter trouw en ontving in 128 de titel Augusta en tevens muntrecht. In 128/129 nam zij deel aan de tweede reis van Hadrianus naar Griekenland; zij vergezelde hem daarop naar Klein-Azië en in 130 naar Egypte. Boze geruchten spreken van onenigheden met Hadrianus voor haar dood in 136 en van vergiftiging door de keizer of gedwongen zelfmoord. Zij werd echter door speciale munten geëerd, tot godheid verheven en in 139 met Hadrianus in diens mausoleum bijgezet.


Klik op een naam voor meer informatie!


Lit. A. Carandini (EAA 6, 1048-1050). - S. Perowne, Hadrian (London 1960). A. Carandini, Vibia S. Funzione politica, iconografia e il problema del classicismo adrianeo (Florence 1969). - Portret: H. Mattingly, Coins of the Roman Empire in the British Museum 3 (London 1936) 352-363. M. Wegner, Das römische Herrscherbild II, 3 (Berlin 1956) 84-91, 126-131 en platen 41-48.


(2) Zie voor Poppaea Sabina: Poppaea. [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen