Poppaea


kopPoppaea Sabina, de tweede gemalin van keizer Nero. Zij was in een eerste huwelijk met de ridder Rufrius Crispinus gehuwd, die onder Claudius praefectus praetorio was. De latere heizer Otho maakte haar tot zijn echtgenote. Bij hem leerde Nero haar kennen: hem verstrikte de ambitieuze P. zo in haar netten dat zij spoedig de plaats van Acte als geliefde van Nero innam. In 59 had zij de hand in de moord op Nero's moeder Agrippina, later in de verstoting van Octavia. Kort na zijn scheiding van deze in 62 huwde Nero P.S. De uit deze verbintenis geboren dochter, die evenals de moeder de titel Augusta ontving, stierf reeds na enkele maanden en werd als Diva Claudia geconsacreerd. In 65 overleed de wederom zwangere P., na mishandeling door Nero. Over haar houding tegenover de joden en christenen kan geen zeker oordeel gegeven worden; zij zou dezen welgezind zijn geweest.

Lit. R. Hanslik (PRE 22, 85-91). - E. M. Smallwood, The Alleged Jewish Tendencies of P. S. (Journal of Theological Studies 10, 1959, 329-335). [A. J. Janssen]Keizers Rome Lijst van Namen