Acte


Acte (Ἀκτή), vrijgelaten slavin van aziatische afkomst, aan wie keizer Nero de voorkeur gaf boven zijn wettige vrouw Octavia. Seneca moedigde dit aan om de invloed van Agrippina, Nero's moeder, tegen te gaan. Een legende verhaalt, dat A. door de apostel Paulus tot het christendom bekeerd zou zijn. [Nuchelmans]Keizers Rome Lijst van Namen