Appius Claudius Crassus Inregillensis Sabinus

Appius C. Crassus Inregillensis Sabinus, consul in 471 en 451 vC, in 451 en 450 voorzitter van het gevolmachtigde college der decemviri legibus scribundis, dat de wetten der Twaalf Tafelen tot stand bracht. Volgens de sterk gekleurde overlevering zou hij in 449, omdat hij het knappe meisje Verginia belaagd had, in de gevangenis zijn geworpen en daar zelfmoord hebben gepleegd.


Lijst van Namen