Maelius

C. Spurius Maelius was een rijke Romein van plebejische huize, die in 439 vC door de praefectus annonae Lucius Minucius in de senaat ervan beschuldigd werd te streven naar het koningschap en door de magister equitum Gaius Servilius Ahala werd gedood. Zijn populariteit zou M. gewonnen hebben door bij een voedselschaarste op eigen kosten graan onder het volk te verdelen. Volgens anderen zou dit een verzinsel zijn om de tirannenmoord te rechtvaardigen. Het verhaal stamt van de geschiedschrijver Cincius Alimentus.

Lit. Livius 4, 1216. - F. Münzer (PRE 14, 239-244). - R. M. Ogilvie, A Commentar on Livy Books I-V (Oxford 1965) 550-557. [A. J. Janssen]


Lijst van Namen