Grafsteen van Johannes Smetius pater


Johannes Smetius pater et filius


Dit is een foto van de grafsteen voor de vader en moeder van Johannes Smetius pater én voor hemzelf. Deze steen ligt in de Stevenskerk in Nijmegen.
Voor de plaats in de kerk: nummer 28 op de plattegrond van Dirk-Jan Dekker.

Twee foto's van het wapen, vanuit verschillende hoeken genomen.

Hieronder vind je


ES SMITH J.F. ʘ 30 JAN. 1621.
MARIA RAETS UXOR ʘ. 22 APR. 1625

RENASCENTUR QUÆ CECIDERE

M.                       S.

JOHANNES SMETIUS J.F.J.N.
SINGULARE URBIS ET ECCLESIÆ DECUS
URBEM ANTIQUIS ASSERUIT BATAVIS
ECCLESIAM ORTHODOXIS CHRISTIANIS
IPSE SACRI ORDINIS SEMPER PRIMUS
ARTIUM LINGUARUMQUE VARIETATE
ET VITÆ INTEGRITATE NULLI SECUNDUS
RARISSIMA DOCTISSIMIS APERUIT
ERUDITÆ ANTIQUITATIS MONUMENTA
ET UNDE PROFICERENT MONSTRAVIT
PRINCIPES UNDECUNQUE VIROS SUI
AMATORES ET ADMIRATORES HABUIT
IPSUM RESPUBLICA NEOMAGENSIUM
QUUM AB ALIIS ECCLESIIS ET ACADEMIIS
EVOCARETUR SIBI TOTUM VENDICAVIT
UBI MUNERE SUMMA CUM LAUDE FUNCTUS
BEATAM IN CHRISTO ANHELANS VITAM
CREATORI REDDIDIT FELICEM ANIMAM
SEPULCHRO RELIQUIT MORTALE CORPUS
URBI ATQUE ORBI IMMORTALE NOMEN
UXORI ET LIBERIS FATALEM LUCTUM
POSTERIS ÆTERNUM SUI DESIDERIUM
ʘ 30 MAJI 1651 ÆT. 61.

Naar boven


[JOHANN]ES SMITH J(OHANNIS) F(ILIUS) O(BIIT) 30 JAN(UARII) 1621
MARIA RAETS UXOR O(BIIT) 22 APR(ILIS) 1625

RENASCENTUR QUÆ CECIDERE

M(EMORIÆ)                      S(ACRUM)

JOHANNES SMETIUS J(OHANNIS) F(ILIUS) J(OHANNIS) N(EPOS)
SINGULARE URBIS ET ECCLESIÆ DECUS
URBEM ANTIQUIS ASSERUIT BATAVIS
ECCLESIAM ORTHODOXIS CHRISTIANIS
IPSE SACRI ORDINIS SEMPER PRIMUS
ARTIUM LINGUARUMQUE VARIETATE
ET VITÆ INTEGRITATE NULLI SECUNDUS
RARISSIMA DOCTISSIMIS APERUIT
ERUDITÆ ANTIQUITATIS MONUMENTA
ET UNDE PROFICERENT MONSTRAVIT
PRINCIPES UNDECUNQUE VIROS SUI
AMATORES ET ADMIRATORES HABUIT
IPSUM RESPUBLICA NEOMAGENSIUM
QUUM AB ALIIS ECCLESIIS ET ACADEMIIS
EVOCARETUR SIBI TOTUM VENDICAVIT
UBI MUNERE SUMMA CUM LAUDE FUNCTUS
BEATAM IN CHRISTO ANHELANS VITAM
CREATORI REDDIDIT FELICEM ANIMAM
SEPULCHRO RELIQUIT MORTALE CORPUS
URBI ATQUE ORBI IMMORTALE NOMEN
UXORI ET LIBERIS FATALEM LUCTUM
POSTERIS ÆTERNUM SUI DESIDERIUM
O(BIIT) 30 MAJI 1651 ÆT(ATIS) 61

Naar boven


Johannes Smith, zoon van Johannes, † 30 jan 1621
Maria Raets, zijn vrouw, † 22 apr 1625

wat gestorven is, zal opnieuw geboren worden 1

ter nagedachtenis

Johannes Smetius, zoon van Johannes, kleinzoon van Johannes,
uitzonderlijk sieraad voor stad en kerk,
heeft de stad toegekend aan de oude Bataven en
de kerk aan de rechtzinnige Christenen.
Zelf altijd de eerste van de eerbiedwaardige stand,
was hij door zijn wetenschappelijke veelzijdigheid, grote
talenkennis en onbesproken levenswandel van niemand de mindere.
Voor de hoogstgeschoolden van de geleerde oudheid ontvouwde hij
de meest zeldzame overblijfselen en liet zien hoe ze verder konden komen.
De groten der aarde kon hij tot zijn boezemvrienden en bewonderaars rekenen.
De stad Nijmegen eiste hem helemaal voor zichzelf op,
toen hij geroepen werd door andere kerken en universiteiten.
En hier heeft hij met de grootste lof zijn ambt uitgeoefend.
Verlangend naar een gelukkig leven in Christus,
heeft hij zijn vruchtbare ziel teruggegeven aan zijn Schepper,
zijn sterfelijk lichaam achtergelaten voor zijn graf,
een onsterfelijke naam voor zijn stad en de wereld,
noodlottige rouw voor zijn vrouw en kinderen en
eeuwig verlangen naar hem voor zijn nakomelingen.
† 30 mei 1651, 61 jaar oud.

Naar boven


 

De woorden
wat gestorven is, zal opnieuw geboren worden / renascentur quæ cecidere
zijn ontleend aan Horatius, Ars poetica, 70.

Terug naar de vertaling


© Leo Nellissen 1999-2003