Aelia Capitolina

kaartToen keizer Hadrianus op de plaats van het in 70 verwoeste Jeruzalem een romeinse kolonie wilde aanleggen, kwamen de joden onder Bar-Kochba in opstand (132-135). Na het bedwingen hiervan zette Hadrianus de bouw van de romeinse kolonie A. door. Het betreden hiervan was de joden op straffe van dood verboden. De naam van de stad is ontleend aan de naam van de keizer (Aelius Hadrianus) en van Iuppiter Capitolinus. Nauwkeurig is de begrenzing niet bekend, maar waarschijnlijk strekte de stad zich verder noordwaarts uit dan het vroegere Jeruzalem (ongeveer tot de tegenwoordige noordelijke muur).


Lit. H. Vincent/F. Abel, Jerusalem 2 (1914-26) 1-39. [Bartelink]


Kaart