Golgota

kaartGolgota (volgens de evangeliën schedelplaats), de plaats waar Jezus werd gekruisigd (Mt27,33 e.p.; Jo 19,17). Volgens G. Dalman (PJb 1913, 98vv) zou het woord G. teruggaan op het arameese gulgultā' of golgoltā (schedel), in het grieks vereenvoudigd tot γολγοθᾶ. Dalman (p. 99) dacht ook aan de mogelijkheid dat G. teruggaat op gal-gō'āh (steenhoop van Goa; Jr31,39: go'ātāh), maar verwierp deze. J. Boehmer (ZAW 34, 1914, 301-311) verdedigde deze afleiding. - Zeker is dat de naam G. niet in verband staat met de schedel van Adam, die hier begraven zou zijn (Origenes) of met de schedels van de aldaar terechtgestelden (Hieronymus). G. lag buiten de stad Jeruzalem (Mt27,32 e.p.; Hb 13,12v), in de nabijheid van een tuin (Jo 19,41). Hiermee stemt de traditionele, door de H. Grafkerk aangegeven plaats overeen, want deze lag tot 43 nC buiten de toenmalige (tweede) muur van het oude Jeruzalem, waarvan resten teruggevonden zijn. Dat dit gehele complex als begraafplaats diende, wordt bewezen door de zich nu nog onder de H. Grafkerk bevindende joodse graven. Nadat keizer Hadrianus de plaats onder het forum van Aelia Capitolina bedolven had, liet keizer Constantijn de rots weer vrijleggen en daarop de H. Grafkerk bouwen.


Lit. J. Jeremias, Golgotha (Göttingen 1926). A. Parrot, Golgotha et Saint Sépulchre (Paris 1955). Kopp 422-444. [v. d. Born]


Kaart