Corinna

Corinna (Κόριννα) van Tanagra, griekse lyrische dichteres. Van haar leven is ons niets bekend. We weten zelfs niet precies in welke tijd ze geleefd heeft: antieke bronnen, waarvan er geen ouder is dan de 1e eeuw vC, beschrijven haar als een tijdgenote van Pindarus (6e/5e eeuw), recente studies (van Page e.a.) pleiten voor een datering ca. 200 vC. C., van wier werk we slechts fragmenten - o.a. op een berlijnse papyrus uit de 2e eeuw nC - bezitten, bezong in boeotisch gekleurde taal en eenvoudige versvormen locale boeotische sagen, onder meer een muzische agon tussen de Cithaeron en de Helicon.

Vanaf de 1e eeuw vC genoot de dichteres een zekere faam: haar naam werd als tiende aan de canon der negen lyrici toegevoegd, Ovidius noemde zijn geliefde naar C.

In het Musée Vivenel te Compiègne bevindt zich een klein marmeren beeldje van C., vermoedelijk een romeinse kopie van een ouder beeld.Lit. Uitgaven: E. Diehl, Anthologia Lyrica Graeca 1, 42 (Leipzig 1936) 193-206. D. Page, Poetae Melici Graeci (Oxford 1962). - P. Maas (PRE 11, 1393-1397). - D. Page, C. (London 1953). [Nuchelmans]Lijst van Auteurs