Colotes

Colotes (Κωλώτης) van Lampsacus (ca. 300 vC), leerling en fanatiek bewonderaar van de wijsgeer Epicurus. Van zijn polemische geschriften tegen Plato's dialogen Lysis en Euthydemus kunnen we ons een voorstelling maken uit papyrus-fragmenten. Uit Plutarchus' Πρὸς Κωλώτην (Tegen C.) weten we dat C. in een verhandeling 'Volgens de leer der andere wijsgeren valt niet te leven' de stelling poneerde dat alleen de empiristische theorie van Epicurus een zekere basis voor het handelen biedt.


Lit. H. von Arnim (PRE 11, 1120-1122). - W. Crönert, Kolotes und Menedemos (Leipzig 1906; met uitgave der fragmenten). R. Westman, Plutarch gegen Kolotes. Seine Schrift Adversus Colotem als philosophiegeschichtliche Quelle (Acta Philosophica Fennica 7, Helsinki 1955). [Nuchelmans]


Lijst van Namen