Eudemus van Rhodus

Eudemus (Εὔδημος) van Rhodus, peripatetisch wijsgeer uit de tweede helft van de 4e eeuw vC, een van de belangrijkste leerlingen van Aristoteles. Toen Theophrastus tot Aristoteles' opvolger als scholarch gekozen werd, keerde E. naar zijn geboorteland terug en opende daar een eigen school.

In zijn geschriften, waarvan slechts fragmenten bewaard zijn gebleven, trachtte E. het leerstellig systeem van zijn meester te verhelderen en te vervolmaken; daardoor waren ze met die van Theophrastus belangrijke bronnen voor de latere Aristoteles-commentatoren.

Zijn werken omvatten een geschiedenis van de wiskunde, een geschiedenis van de astronomie en een geschiedenis van de theologie, voorts traktaten over vraagstukken uit de logica en een parafrase van Aristoteles' Physica. Volgens sommigen is de z.g. Ethica Eudemia van Aristoteles naar E. van Rhodus genoemd. Aristoteles' dialoog Εὔδημος ἢ περὶ ψυχῆς is opgedragen aan zijn vriend E. van Cyprus.


Lit. Uitgave der fragmenten: F. Wehrli, Die Schule des Aristoteles 8. Eudemos von Rhodos (Basel 1955). - Martini (PRE 6, 895-901). - U. Schoebe, Quaestiones Eudemeae (Diss. Halle 1931). [Nuchelmans]


Lijst van Namen