HET TERRAS VAN DE TEMPEL VAN APOLLO

Voordat men bij de tempel komt, kan men links een serie zien van bouwvallen uit verschillende tijdvakken en met twijfelachtige bestemming, de eerste daarvan is de zogenaamde Griekse cisterne.

Het gaat om een rechthoekig onderaards grafgewelf (m. 4,35x9), waarvan de langere zijden, in de vorm van een trapezium, oost-west georienteerd zijn; ze bestaan uit tien rijen grote, onregelmatige blokken gele tufsteen, gebouwd in isodoma techniek. Een rechthoekig putje in de zuid-oostelijke hoek van het plaveisel toont drie andere rijen blokken gebruikt voor het fundament. In de Griekse tijd was grondvlak circa 3 meter onder het het grondvlak van nu (grosso modo op het niveau van de toegangsweg); in deze periode was de zogenaamde cisterne hoe dan ook slechts gedeeltelijk begraven.

Het is moeilijk het type van dakbedekking vast te stellen (spitsbooggewelf, houten balkwerk etc.); de ingang was misschien aan de zuidzijde, waar de blokken van het metselwerk onderbroken zijn. De constructietechniek suggereert een datering in de VIe-Ve sec. v.C., de 'cisterne' zou hoe dan ook de oudste antieke structuur zijn, bewaard in het gebied van het heilgdom van Apollo.

Het vertrek is geinterpreteerd ofwel als een put voor het verzamelen van water bestemd voor het heiligdom, of als de werkelijke 'grot van de Sibylle', dichtbij de tempel en ermee verbonden.

Rechts van de cisterne zijn twee rijen zichtbaar van tufsteenblokken, hergebruikt in nabije constructies uit laat-republikeinse tijd. De halfronde tagli zichtbaar in de oostelijke rij hebben doen denken aan een bijgebouw met portiek bij het onderaards vertrek. Binnen werden twee kleine holte gevonden en in een ervan werd in 1911 een votiefschrijn teruggevonden dat beeldjes en anatomische ex-voto's bevatte, te dateren in 2e - 1e eeuw v.C.; een opgraving bracht ong. 3 m. onder het huidige oppervlak een plaveisel aan het licht met rechthoekige blokken tufsteen uit de Griekse tijd, waarschijnlijk uit dezelfde tijd als de nabije waterput.

Ten noorden en ten oosten van de zuilengang kan men de resten zien van een laat-republikeins bouwsel in opus reticulatum, dat op een Grieks gebouw stond, terwijl gedeeltelijk de oriëntatie veranderd werd; van de rest valt weinig te zeggen. Uiterst links op het terras bevindt de fundering van een constructie uit de republikeinse tijd zich direct boven een deel van de Griekse fortificaties van de acropolis. Nog verder naar buiten ziet men, bedekt door de vegetatie en door Romeinse bouwsels vam de 1e eeuw v.C., een stuk Samnitische muur die, samen de vorige een systeem vormde van twee gordijnen gevuld met aarde en scherven tufsteen, gelijkend op die, die gebruikt zijn voor de fortificaties van Neapolis. Dit tweede gordijn kan men volgen onder de vegetatie langs de hele westrand van de acropolis.

Langs de oostelijke rand van het terras is een stuk muur zichtbaar uit de Griekse tijd; van dit punt kan men een totaaloverzicht krijgen van het forum met de zijn belangrijkste monumenten: links de vertrekken van het thermengebouw, rechts de compacte massa van het Capitolium.