Abigaïl

Abigaïl, vrouw van Nabal, die volgens 1Sm 25 haar man van de ondergang redde door het aanbieden van geschenken aan David, nadat deze met zijn manschappen een beloning had geëist voor zijn optreden als beschermer van Nabals bezittingen. Zij werd na Nabals dood in de harem van David opgenomen en schonk hem in Hebron een zoon (2Sm 3,3). De overlevering legt sterke nadruk op de naam van haar eerste man (hebreeuws näbäl, dwaas), waardoor zij in tegenstelling vertegenwoordigster wordt van de wijsheid, die haar verlicht en de toekomstige grootheid van David doet zien. De betekenis van de naam A. (hebreeuws 'àbigajil, met variaties), die ook elders voorkomt (1Kr2,16v) is niet met zekerheid vastgesteld.


Lit. M. A. Beek, De prediking der bijbelse wijsheid (Wegen der Prediking; Amsterdam 1959, 389-391). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen