Ahasverus

Ahasverus, de hoofdfiguur van de legende van de 'wandelende jood' zou zijn naam te danken hebben aan 'ahašwērōš, hebreeuwse omschrijving van de naam van de perzische koning Xerxes.


Afkortingen Lijst van Namen