Benedictus I

Benedictus I, 2 juni 575 - 30 juli 579.

Over het pontificaat van Benedictus I is heel weinig bekend. Door het verbreken van de verbindingen tussen Rome en Constantinopel moest hij elf maanden wachten voor hij de keizerlijke bevestiging van zijn pausverkiezing kreeg. Tijdens zijn bestuur zetten de Langobarden hun opmars naar het zuiden voort en ten slotte belegerden ze in de zomer van 579 Rome. Herhaaldelijk verzoek om hulp aan de keizer baatte weinig. De troepen die hij stuurde, waren te gering in aantal. Toen het beleg steeds meer gesloten werd en de honger toenam, stierf Benedictus. Hij werd begraven in de sacristie van de Sint-Pieter.


Pausen Afkortingen Lijst van van Namen