Fabianus

Fabianus, bisschop van Rome (236-250). Om de zielzorg te intensiveren verdeelde hij Rome in 7 zones, waarover 7 diakens werden aangesteld. F., een krachtige persoonlijkheid, viel ten offer aan de Deciaanse vervolging. Hij werd in de Callixtuscatacombe begraven.


Lit. H. Leclercq (DAL 5, 1058-1064). - E. Lacoste, Les papes à travers les âges 2; De S. Pie I à S. Fabian (Paris 1929). E. Caspar, Geschichte des Papsttums 1 (Tübingen 1930) 43v. [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen