Heraclas

Heraclas, leerling van Origenes, die ca. 218 het meer elementaire gedeelte van het leerprogram aan de school te Alexandrië overnam, terwijl Origenes zich met het onderricht aan de meer gevorderden bezighield. [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen