Liberius

Liberius, bisschop van Rome (352-366), werd door keizer Constantius van 355-358 naar Beroea in Thracië verbannen wegens zijn verdediging van het symbolum van Nicea. Enkele van zijn brieven zijn geheel of gedeeltelijk bewaard, o.a. 3 brieven aan Eusebius van Vercelli en 4 omstreden brieven uit zijn ballingschap. Een toespraak van L. bij Ambrosius (De virginitate 3,1-3) is wel essentieel het werk van de milanese bisschop. Voor de liberiaanse Catalogus zie Chronographicus van 354. Het is niet zeker of het z.g. Epitaphium Liberii op L. betrekking heeft.


Lit. Uitgave: MPL 8, 1345-1386. A. Feder (CSEL 65, 9; brieven). - H. Leclercq (DAL 9, 497-530). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen