Siricius

Siricius, bisschop van Rome van 384 tot 399. Van hem zijn zeven brieven bewaard gebleven, o.a. een Decretale gericht tot bisschop Himerius van Tarragona uit 385, die 15 vragen beantwoordt op het gebied van de kerkelijke discipline. Evenals Hieronymus richtte S. zich tegen Iovinianus, die het huwelijk en de maagdelijke staat gelijkwaardig achtte. In een schrijven aan Anysius van Thessalonica wordt bisschop Bonosus van Serdica veroordeeld, die blijvende maagdelijkheid van Maria niet wilde aanvaarden.


Lit. Uitgave: MPL 13, 1131-1196. - Bardenhewer 3, 591v. H. Getzeny, Stil und Form der ältesten Papstbriefe bis auf Leo den Grossen (Diss. Tübingen, Günzburg 1922). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen