Ebionieten

Ebionieten (de 'armen', naar het hebreeuwse 'ebjōn), een joods-christelijke sekte uit de eerste eeuwen, voornamelijk ten oosten van de Jordaan. Wij bezitten over hen verspreide mededelingen. De e. zagen in Christus de grootste van de profeten, niet de Zoon van God. Ze aanvaardden ook niet het soteriologisch aspect van het christendom. Misschien waren het essenen die zich bij de persoon van Christus aansloten na de val van de tempel. Ze legden sterke nadruk op de betekenis van de mozaïsche wet. Ze kenden een dagelijks ritueel bad, zoals de essenen, maar ook de christelijke doop. Ze verwierpen de offers. De e. hadden encratitische neigingen: ze gebruikten geen vlees of wijn. Ze zouden alleen het evangelie van Mattheüs hebben aanvaard (waarschijnlijk een tekst met bepaalde afwijkingen; evangelie van de e.?). Verwante gedachten vindt men in de Ps. - Clementijnse Homilieën en Recognitiones.


Lit. Bronnen o.a. Hippolytus, Philosophumena 9, 13-17. Eusebius, Historia ecclesiastica 6, 27. Epiphanius, Panarion 30, 16. - H. Leclercq (DAL 4, 1703-1709). G. Bareille (DTC 4, 1987-1995). - H.-J. Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums (Tübingen 1949) 25-33. J. L. Teicher, The Dead Sea Scrolls, Documents of the Jewish-christian Sect of Ebionites (.IJS 2, 1951, 65-77). H.-J. Schoeps, Handelt es sich wirklich um ebionitische Documente? (Z.f. Religions- und Geistesgeschichte 3, 1951, 322-334). O. Cullmann, The Significance of the Qumrantexts for Research on the Beginnings of Christianity (JBL 74, 1955, 213-226). Daniélou, Théologie du judéo-christianisme (Tournai 1958) 68-76. [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen