Quartodecimanen

Quartodecimanen (quartodecimani), aanduiding van christenen - in het bijzonder in Klein-Azië en Syrië in de eerste eeuwen - die Pasen, in aansluiting aan het joodse passah en waarschijnlijk overeenkomstig het gebruik in de oudste gemeente te Jeruzalem, op de quarta decima vierden (de veertiende van de joodse maand Nisan), terwijl het in Rome en elders gebruik was het te vieren op de daarop volgende zondag. De tegenstelling groeide uit tot een conflict over de Paasdatum. Bij de quartodecimaanse traditie lag het accent op de verlossingsdood, bij de andere meer op de verrijzenis van de Heer. Vanuit Rome streefde men naar een gemeenschappelijke regeling, waarbij de groeiende distantiëring van het jodendom mede een rol speelde. Op het concilie van Nicea werden de q. als judaïsten veroordeeld. Toch bleef het gebruik in tal van kerken in het Oosten nog ongeveer een eeuw lang bestaan.


Lit. C. W. Dugmore, A Note om the Quartodecimans (Studia Patristica 4, Berlin 1961) 411-421. W. Cadman, The Christian Pascha and the Day of the Crucifixion - Nisan 14 er 15 (TU 80, Berlin 1962). [Bartelink]


Lijst van Namen