Amenemope

Amenemope, naam van Amon te Luxor, grieks Ἀμενῶφις ,o.a. gedragen door:

(1) Amenemope, de auteur van de Leer van A., tussen de 22e en de 26e dynastie (950-525) geschreven en die het ideaal van de 'zwijger' in tegenstelling met de 'driftkop' huldigt (engelse vertaling door J. A. Wilson in ANET 421a-424b). Verwantschap met Spr stelt het probleem van hun onderlinge afhankelijkheid. E. Drioton (Lit.) verdedigde de stelling dat zij door een Egyptenaar uit het hebreeuws werd vertaald.


Lit. H. O. Lange, Das Weisheitsbuch des Amenemope (Det kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Hist. filol. Meddelelser 9, 2; Kopenhagen 1925). W. D. van Wijngaerden, Het boek der Wijsheid van Amen-em-ope (1930). É. Drioton, Sur la Sagesse d'Aménémopé (Mélanges Bibliques André Robert, Paris 1957, 254-280). Le Livre des Proverbes et la Sagesse d'Aménémopé (Bibl. Ephem. theol. lovaniens. 12-13; Paris 1959, 229-241). B. Couroyer, L'origine égyptienne de la Sagesse d'Amenopé (RB 70, 1963, 208-224; tegen Drioton).


(2) Amenemope, de auteur van een 'Leer van alwat in de hemel en op de aarde is', d.i. een soort kataloog van het heelal, door A. Gardiner met de naam 'Onomasticon' weergegeven. Dit prototype van een ideologisch geordende encyclopedie dateert ten vroegste uit de tijd van Ramses IX (ca. 1134-1115), maar een soortgelijk werk is bewaard in een Ramesseum-papyrus uit het einde van het Middelrijk (P. Berlin 10495).


Lit. Uitgave met vertaling en commentaar: Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica (London 1947). [Vergote]


Lijst van andere personen