Dodenschip

Dodenschip, naam die gegeven wordt aan allerlei modellen van schepen die, van de oudste tijden tot aan het Nieuwe Rijk, de egyptische dode in het graf meegegeven werden. Eensdeels moesten zij hem toelaten, zoals tijdens zijn aardse leven, rond te reizen en vertrouwde plaatsen te bezoeken, anderzijds kon hij hiermee naar het Westen en het Dodenrijk varen. Soms waren zij ook bestemd voor de pelgrimsvaart die de dode naar de cultusplaatsen van Osiris, naar Busiris (Djedu) en naar Abydus, ondernam.

In dit geval lag de mummie vaak op een afzonderlijk schip, dat op sleeptouw werd genomen door een roeiboot voor de reis naar het Noorden, door een zeilboot voor de reis naar het Zuiden. Deze vaart werd ook soms op de wanden van het graf afgebeeld.

dodenschip

Dezelfde functies dienen vermoedelijk toegeschreven te worden aan de modellen van schepen die naast graven uit het Oude en het Middel-Rijk in het zand bedolven werden. En dit mag waarschijnlijk ook gezegd van de echte schepen die naast de graven gevonden werden, bv. het schip naast het vermoedelijke graf van koning Udimu, in 1954-55 door W. B. Emery ontdekt, ook het schip dat in 1954 ten zuiden van de piramide van Cheops werd blootgelegd en dat velen overijld een zonneboot hebben genoemd, d.w.z. een boot waarmee de dode koning Rë op zijn reis door de hemel zou vergezellen (foto hieronder).
boot


Lit. RÄR 831-833. Posener 33. Helck/Otto 341v. [Vergote]


Lijst van Goden