Nephthys

frescoNephthys is de naam van een egyptische anthropomorfe godin die de ideogrammen van haar naam Nb.t-ly.t, 'Meesteres van het kasteel', op het hoofd draagt. Zij is vóór alles de zuster van Isis samen met haar gaat zij op zoek naar Osiris en beweent zij de dode god. Daarom beschermen zij ook samen de sarkofaag en de kanopen. N. is de zuster en echtgenote van Seth, doch zij heeft bij Osiris een zoon, Anubis. Zij is geen locale godin en bezit geen eigen cultus. Op het plaatje is zij (rechts) te zien met Osiris en Isis.


Lit. RÄR 519-521. [Vergote]


Lijst van Goden