Onchsjesjonki

Onchsjesjonki (of Anchsjesjonqi), egyptische auteur van een demotische Wijsheid, die voorgeeft een priester van Heliopolis te zijn die onder beschuldiging van samenzwering tegen de koning in de gevangenis werd geworpen en daar een Vermaning voor zijn zoon schreef (Egyptenaren VII Literatuur). Het handschrift dateert uit de 1e eeuw vC, maar het werk werd wellicht onder de 26e dynastie geschreven.


Lit. Uitgave van de tekst en vertaling: S. K. R. G. Glanville, The Instructions of Onchsheshonqy (Brit. Mus. Pap. 10508) 1 (Catalogue of Demotie Papyri in the British Museum 2, London 1955). Nederlandse vertaling met commentaar: B. H. Stricker (OMRO 39, 1958, 56-79). Alleen vertaling: Id. (JbEOL 15, 1957/58, 11-13). Nieuwe fragmenten werden te Kairo gevonden door H. S. Smith (JEA 44, 1958, 121v). [Vergote]


Lijst van andere personen